AMS Profit 
ul.Koralowa 4
58-560 Jelenia Góra
NIP 6112296374
biuro@ amsprofit.pl
Osoba odpowiedzialna za rozwój systemu
Partner nr 1
Krzysztof Przeklasa
k.przeklasa@amsprofit.pl
mob. 608 453 907
Oferta wypoczynkowa:
Kierownik Biura rezerwacji:
Edyta Mazur mob. 690 990 200